חוזים אחידים

כאן תמצאו את כל המסמכים הרלבנטים לפתיחה וניהול חשבון הבנק שלכם ובכלל זה תנאי כרטיסי החיוב, מטבע חוץ, תנאי פיקדונות והלוואות, מסגרות אשראי (בכרטיס ובעובר ושב) ועוד.
מזכירים שהבנק מצוי בימים אלו בתהליך הרצה. כרגע אין אפשרות לפתוח חשבונות. הצטרפו לרשימת ההמתנה ואנו נעדכן כשניתן יהיה לפתוח חשבון ולהעביר את הפעילות אלינו.

ראו גם הפנייה לתנאים כלליים לפתיחת חשבון

 

הסכם כרטיס חיוב

הנחיות לשימוש בכרטיס אשראי

הנחיות לשימוש בכרטיס דביט

בקשה להנפקת כרטיס אשראי

בקשה להנפקת כרטיס דביט

מדיניות הפרטיות של האפליקציה

תנאי שימוש של האפליקציה

הצהרת נהנים

הסכם העמדת מסגרת עו"ש

הסכם העמדת מסגרת כרטיס אשראי

מדריך לסגירת חשבון

תנאי פיקדון חד פעמי

תנאי פיקדון מתחדש

CRS

W9

W-8ben

סכומי העברה מירביים

הלוואה בריבית קבועה עם הצמדה

הלוואה בריבית קבועה ללא הצמדה

הלוואה בריבית משתנה

תנאים כללים לפתיחת חשבון

הנחיות לשימוש בכרטיס אשראי

הנחיות לשימוש בכרטיס דביט

חסכון אוטומטי

חסכון חד פעמי