היתר עיסקא

ONE ZERO הבנק הדיגיטלי קיבל היתר עיסקא מהודר מבית הדין לענייני ריבית "ברית פנחס".
ההיתר מאפשר לבנק להעמיד את שירותיו לקהל שומר המצוות.