מדיניות הבנק בנושא מתן שירותי תשלום בעניין פעילות במטבע וירטואלי

אנחנו מאמינים בתחום המטבעות הקריפטוגרפים ופועלים למען יצירת מדיניות סדורה ואחראית בנושא, אך בשלב זה לא נאפשר פעילות בנכסים קריפטוגרפים.
הבנק ימשיך לבחון את הנושא במהלך שנת 2023 בהתאם לחוק ולמדיניות ניהול הסיכונים.