פניות הציבור

ONE ZERO הבנק הדיגיטלי מייחס חשיבות עליונה לשביעות הרצון שלך ומעמיד לרשותך את הצוות המסור של פניות הציבור לטיפול בתלונות